Velg en side

De fleste tenker at brettspill er en sosial greie, som man ofte spiller når man ikke har noe annet å gjøre, strømmen har gått eller man et værfast på en fjellhytte langt ute i ødemarka. Men det kan hende man også kan lære noe på veien av å spille brettspill, nesten uansett hvilket brettspill det gjelder. For brettspill har ikke bare den effekten at man skal underholdes, men også kunne lære seg taktikker som kanskje kan bli viktige senere i livet også. Det er snakk om strategi, intuisjon, logikk, prestasjon under press, kunnskap, sosiale evner og mye mer.

Strategi

Mange brettspill er laget slik at man må lage seg en plan som man tenker å gjennomføre for å komme til målet og vinne hele brettspillet. I Ludo kan det være at man vil flytte brikkene ut hver gang man får en sekser, eller flytte en og en brikke til den er i mål. I Catan, spillet hvor man skal bygge samfunn og bruke strategi for å lage byer ved hjelp av veier, enger og bygninger. Med strategisk tenkning kan man bli en god prosjektleder eller sjef senere i livet.

Intuisjon

Dette er en egenskap som det ikke snakkes så mye om, men en magefølelse kan ofte hjelpe i mange sammenhenger. En intuisjon bygger på erfaring og kjennskap til mange ting man tar for gitt. I brettspillet Geni skal man ikke bare svare på spørsmål, men også tippe på hvor godt de andre spillerne svarer. Med intuisjon kommer man nærmere riktig svar enn uten.

Logikk

Logikken er en viten om resonnering og argumentasjon, og setter ord som fornuft, faktum, betingelse, syllogisme og sannsynlighet i fokus. Logikken bygger på forståelse av matematikk og statistikk, og er viktige egenskaper å ha i en arbeidssituasjon. Ved logisk tenkning kan man uttrykke seg formelt og på en måte som virker overbevisende. Amazing Labyrinth er et brettspill for barn hvor man skal flytte rundt på brikker, ikke for å komme først i mål, men for å samle opp skatter.

Prestasjon under press

Ofte opplever man at man får til ting bedre dersom ingen ser på. Men det er sjelden verden er slik at man ikke har tilskuere, og det å prestere under press er ofte en undervurdert egenskap. Dersom man blir vant med og godtar stressfaktoren og nervøsiteten vil man kunne oppnå mye mer enn dersom det motsatte er tilfellet. Prestasjon under press kan være å tale i en forsamling, gjøre oppgaver når man har kort frist eller være nøyaktig selv om tiden renner ut. Presterer man under press når man langt som arbeidstaker eller idrettsutøver. Brettspill med timeglass gir en stressfaktor i for eksempel brettspillet Ubongo.

Kunnskap

Kunnskap er ikke noe man har, men som man får etter hvert som man blir eldre. Kunnskap kan man få ved å lese, se dokumentarer eller gå på skolen. Kunnskap er viktig for å forstå hvordan verden rundt oss fungerer, og hva som må til for at den skal fortsette å fungere. Kunnskap er viktig for å kunne få ny kunnskap. Brettspillene Geni og TP er spill som baserer seg på kunnskap og hvor man kan få ny kunnskap.

Sosiale evner

Ved å spille brettspill vil man lære seg det å intervenere med andre mennesker. Alle brettspill vil hjelpe til å øke de sosiale evnene. I tillegg lærer man seg hvordan det er å tape og hvordan det er å vinne. Å vinne og tape med samme sinn, er noe vi alle har hørt fra vi var små.

Brettspill er viktig for å lære gode egenskaper, noe de fleste brettspill hjelper til med. Også er det sabla moro og da.