Velg en side

Det er mange forskjellige brettspill, og målet i de fleste av dem er å vinne over de andre spillerne. Det er forskjellige måter å vinne på, selv om det selvfølgelig går an å prøve å jukse. For noen fungerer det veldig bra, mens for andre ganske dårlig. Det er mange forskjellige brettspill, og målet i de fleste av dem er å vinne over de andre spillerne. Det er forskjellige måter å vinne på, selv om det selvfølgelig går an å prøve å jukse. For noen fungerer det veldig bra, mens for andre ganske dårlig.

Men det er fire faktorer som definerer de ulike typene brettspill. Gjennom de fire faktorene kan man kategorisere de fleste brettspillene.

1. Strategi
Brettspill som er laget for å bruke de strategiske evnene til spillerne, er når spillerne må fokusere på en strategisk planlegging for å vinne brettspillet. Man må kunne tenke abstrakt, logisk og ikke minst taktisk. Når det er abstrakt vil man ikke kjenne seg igjen i virkeligheten, andre igjen kan ha elementer fra begge verdener. Noen har elementer man finner igjen i den sanne verden, enten det er tatt fra reelle hendelser, eller bruker steder og ting som finnes i den virkelige verden.Eksempler på abstrakte strategispill er Sjakk, Backgammon, Colorpop eller Mah Jong. Eksempler på andre strategispill er 7 Wonders, hvor man er konge i en av antikkens syv under, og hvor man skal kreere den største og mest mektige byen. Her må man utnytte sin posisjon, velge bort noen venner og skape allianser. T.I.M.E stories er et annet brettspill i strategiserien. I dette brettspillet skal spillerne jobbe sammen for å finne svar på spørsmålene de blir satt ovenfor. Man er agenter i fantasiverdener, hvor man blir stilt ovenfor ulike oppdrag. Klarer man oppdragene har man muligheten til å vinne.

2. Hell
En rekke brettspill handler om ren flaks, men det er like morsom fordi. Med hell i denne sammenheng mener vi at alt er like sannsynlig og derfor er det helt tilfeldig hvem som vinner. Det er ofte brettspill i kombinasjon med en terning eller to som gir den nye effekten av hell. Dette kan være velkjente spill som Ludo og Stige-spillet, men også brettspill som Monopol, Risk også videre har elementer av hell. Det er fordi man kaster en terning hvor utfallet er tilfeldig, og man trekker kort i en tilfeldig rekkefølge.

3.   Psykologi
I brettspill kan man oppleve å måtte bruke sin intuisjon og vite hvordan man opptrer for å vinne frem. Ved å bruke psykologi bevisst, kan man få de andre spillerne til å ta feil valg. Her må man være en god menneskekjenner og kunne drive de andre på gale stier. Man bruker interaksjon på de andre spillerne for å få det som man vil. Det kan være vanskelig men også veldig morsomt. Eksempel på slike brettspill er Agricola, Power Grid, T&E, Caylus og Age of Steam.

4. Diplomati
I slike brettspill må man lage avtaler og skape relasjoner for å vinne. Man kan ikke bare tenke på seg selv, men må ha en smart måte å utnytte diplomatiet på. Man må forhandle for å få det som man vil, og man må kanskje svelge noen kameler på veien dit. Det kan hende man må overtale den andre til å samarbeide med deg og ikke med noen andre. Men man kan også oppleve å bli forrådt, og derfor må man gå varsomt fram og aldri ta ting forgitt. Brettspillet Diplomacy er et spill i denne sjangeren, der man må følge med på usanne rykter og de forskjellige intrigene som bygger seg opp. Handlingen foregår tidlig på 1900-tallet, og har mange spennende fasetter.